Tagintézmények

Nyomtatóbarát változatSend by email

 • 2500 Esztergom, Szent István tér 1.

  Esztergomot ma is kellemessé és városiassá tevő elemek a római kortól kezdve állandóan lakókat vonzottak erre a Kelet- és Közép-Európa között közlekedő kereskedők útvonalán mindig kikerülhetetlen helyre. Piacáról már a korai középkorban megemlékeznek a Regensburg és Prága felé tartó arab kereskedők, s helyzete, jelentősége magától értetődővé tette, hogy a honfoglaló magyarság fejedelmi törzse igényt tartson rá. Ez időtől veszi kezdetét a Várhegy mindmáig folyamatos történelme, amely mintegy magába sűríti Magyarország történelmét is.

  http://www.mnmvarmuzeuma.hu/


 • 2500 Esztergom, Mindszenty tér 5.

  A MNM Balassa Bálint Múzeuma több mint kiállító tér, ahová a látogatók betérnek. A megye egyik legnagyobb gyűjtőterülettel rendelkező múzeumaként Esztergom és környékének hagyományaival, értékeinek felkutatásával, annak tanulmányozásával, feldolgozásával és megóvásával foglalkozik az intézmény, emellett a város kulturális életében játszik igen fontos szerepet. 

  http://balassamuzeum.hu/


 • 2025 Visegrád, Fő u. 29.

  A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának fő feladata Visegrád régészeti és történeti emlékeinek feltárása, gyűjtése, gondozása és bemutatása. A múzeum kiállításai a Salamon-torony és a királyi palota helyreállított termeiben láthatóak. Gyűjteményei közül a legjelentősebbek a régészeti gyűjtemény és a kőtár, de rendelkezik a település 18-19. századi emlékeit őrző helytörténeti gyűjteménnyel és jelentős fotó-, rajz- és szöveganyagot kezelő adattárral is.

  http://www.visegradmuzeum.hu/


 • 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19.

  E terület a 11. századtól királyi birtok, amelynek központja a Bodrog átkelőhelyénél épült Patak. A korábban Patak nevéhez kötött erődítések nem ezen a helyen álltak. Perényi Péter építette fel itt családja új székhelyét 1534 és 1541 között, miként levelei bizonyítják. A középkori város központjának déli felét vették körül fallal és árokkal. Ennek délkeleti szegletén rezidenciául hatalmas torzult négyzet alaprajzú ötszintes lakótornyot emeltek. A városfalnak a torony falába bekötött csatlakozásai és a lőrések tanúsítják, hogy a torony a városfallal egy időben és összehangolva épült.

  http://www.rakoczimuzeum.hu/index.php/hu/


 • 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.

  Nagy Iván történésznek köszönhetően 1891. március 15-én ött létre a Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulat Balassagyarmaton. A 19. század hetvenes éveitől gyors ütemben szaporodó múzeumi társulatok és egyesületek között ez volt a tizenötödik vidéki múzeumalapítási törekvés. Az alapszabály a Múzeumi Társulat célját így rögzítette: “Felkutatni és egybegyűjteni mindazt, ami történelmi, régészeti, természet- vagy néprajzi tekintetben kiváltképen Nógrád vármegyére vonatkozik.”

  http://palocmuzeum.hu/


 • Nyírbátor Károlyi u. 21, 4300 Magyarország

  A történelmi kisváros Nyírbátor a magyar középkor gazdag örökségével fogadja az ide látogatókat. A település története évszázadokon keresztül egybeforrt a Báthori családdal, melynek birtoka, otthona és temetkezési helye volt. Ma a Dél-Nyírség gazdasági, kulturális és hagyományőrző központja. A 18. században épült egykori minorita kolostor gyönyörű épületében lévő múzeum 1957 óta számos érdekességet tartogat a látogatóknak. Vonzereje elsősorban az igen jelentős régészeti, történeti, néprajzi, fegyvertörténeti, képző- és iparművészeti gyűjteményeiben rejlik.

  http://www.bathorimuzeum.hu/


 • 4562 Vaja Damjanich u. 75.

  A történeti Szabolcs és Szatmár megye határán fekvő falu központjában - a középkori eredetű templom mellett - áll a 17. század elején épült, kétemeletes, átellenes sarkain egy-egy toronnyal bővített kastély, mely a Rákóczi-szabadságharc idején fontos tárgyalások színhelye volt. A fejedelem kétszer járt Vaján, látogatásait az épület falába helyezett emléktáblák is megörökítették.  A Vay-kastély helyreállítása után 1964-ben nyitotta meg kapuit a Kuruc Vay Ádám Múzeum. 

  http://www.vajavar.hu/index.php/hu/


 • 2837. Vértesszőlős, Vértes László park 1.

  A vértesszőlősi mésztufabányában került feltárásra Magyarország legidősebb, mintegy 400 ezer éves régészeti lelőhelye.