Múzeumpedagógus állás

Nyomtatóbarát változatSend by email

Magyar Nemzeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A-B.§-ok

alapján pályázatot hirdet a

 

 MNM Villa Romana Baláca tagintézményében

MÚZEUMPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8248 Nemesvámos, Balácapuszta

 

A munkakörrel járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Villa Romana Baláca Kiállítóhely Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint. Teljes felelősséggel tartozik a gondjaira bízott eszközállományért, annak a szabályszerű nyilvántartásáért, a nyilvántartás naprakészségéért, a múzeumpedagógiai raktár rendjéért, az eszközök állapotáért, az eszközmozgatás, az eszközkölcsönzés és a használat szabályosságáért; a közművelődés szolgálatába állítja a kiállításokat és a kiállítóhelyet;  forgatókönyvet, vezetőket készít elő valamint múzeumpedagógiai és közművelődési szempontból segíti, felügyeli azok létrehozását; végzi a propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység anyagának összeállítását; munkatervet és beszámolót készít; közreműködik vagy szakirányú pályázat esetén végzi a pályázatok előkészítését, lebonyolítását, közreműködik azok elszámolásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, a Magyar Nemzeti Múzeum Kollektív szerződése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.

 

Pályázati feltételek

 Szakirányú (múzeumpedagógus vagy andragógus vagy művelődésszervező) felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség   

                  Büntetlen előélet

                  Magyar állampolgárság

                  Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

Múzeumban szerzett szakmai gyakorlat

Pályázatírói és lebonyolítói tapasztalat

Rendezvényszervezői tapasztalat

Kommunikációs tapasztalat

Régészeti munka legalább alapszintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; információk bizalmas kezelésének képessége; felelősségtudat. Római kor, mint régészeti korszak legalább alapszintű ismerete. Adminisztratív munka ismerete.     

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével;

A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 22.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóság címére történő megküldésével vagy személyes benyújtással a borítékon feltüntetve: „MNM Villa Romana Baláca Múzeumpedagógus pályázat”  (1088 Budapest Múzeum krt. 14–16. )  

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről a MNM főigazgatója dönt.  

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a +36 30 639 5294 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.